HOŞGELDİNİZ

Aksaray Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alarak eğitim-öğretim etkinliklerine başlamıştır. İlk mezunlarını 2018 yılında vermiştir. Bölümün bünyesinde Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Programları bulunmaktadır. Lisans öğrencilerine, 4 yıllık eğitim sürecinde verilen dersler üç farklı alanda toplanmıştır, bunlar alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültürdür. Her öğrenci bireysel özelliklerine uygun, çağdaş sanatsal üretimlerde bulunmaktadır. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında her öğrenci ilgi alanı doğrultusunda Anasanat Atölye Resim ya da Grafik eğitimlerinden birisini alabilir. Yine, Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenciler ilgi alanları ile ilişkili piyano, gitar, keman, çello, ut, saz vb. enstrümanlar üzerine uzmanlaşmalarına bölüm olanak sağlamaktadır. Her iki Anabilim Dalı öğrencileri için alan ve meslek bilgilerine yönelik pek çok seçmeli ders bulunmaktadır. Dördüncü sınıfta ise öğrenciler bir yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda staj yapmak ile yükümlüdür.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )